ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

376

ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) Tel. 0843785991

maelaoschool@gmail.com

376

ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00