โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ วิชาวิทยาศาสตร์1(เคมี)

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ วิชาวิทยาศาสตร์1(เคมี)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 10:27:49
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ วิชาวิทยาศาสตร์1(เคมี)
หน่วยงาน :
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนวพร สมคำ

รูปภาพกิจกรรม