โครงการ/กิจกรรม แผนการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว 32101 ชั้น ม.3

แผนการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว 32101 ชั้น ม.3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 10:27:45
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว 32101 ชั้น ม.3
หน่วยงาน :
สพม. 36
สถานที่ :
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 17/10/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทะพิงค์

รูปภาพกิจกรรม