โครงการ/กิจกรรม ID PLAN

ID PLAN

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 10:27:25
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ID PLAN
หน่วยงาน :
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 -
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวพัชรินทร์ ธรรมยืน

รูปภาพกิจกรรม