โครงการ/กิจกรรม โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 10:30:48
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงสร้างรายวิชา
หน่วยงาน :
แม่ลาววิทยาคม
สถานที่ :
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
20/07/2020 - 30/10/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายประวิทย์ ณ พิกุล

รูปภาพกิจกรรม