โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 10:27:49
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยงาน :
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
สถานที่ :
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
10/08/2020 - 14/08/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์

รูปภาพกิจกรรม