โครงการ/กิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 People อ31101 ภาษาอังกฤษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 People อ31101 ภาษาอังกฤษ 1

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 10:28:58
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 People อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
หน่วยงาน :
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
15/05/2020 - 30/09/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสุวรรณา มณีมัย

รูปภาพกิจกรรม