โครงการ/กิจกรรม กำหนดการสอน

กำหนดการสอน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 10:26:44
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการสอน
หน่วยงาน :
แม่ลาววิทยาคม
สถานที่ :
แม่ีลาวววิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 30/10/2020
รายละเอียด :

กำหนดการสอน

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางดลณพร พรราศรีวัฒนา

รูปภาพกิจกรรม