โครงการ/กิจกรรม IDP tests

IDP tests

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 10:29:48
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
IDP tests
หน่วยงาน :
แม่ลาววิทยาคม
สถานที่ :
แม่ลาววืทยาคม
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวแพรพรรณ ปานาที

รูปภาพกิจกรรม