โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 20 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 10:27:45
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรมการเรียนการสอน
หน่วยงาน :
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
สถานที่ :
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
15/07/2020 - 15/07/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายไชยวุฒิ มาไว

รูปภาพกิจกรรม