นายไชยวุฒิ มาไว

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 352070007XXXX
 • วันเกิด : 31/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 064428XXXX
 • Facebook : chaiwut_mawai@hotmail.com
 • Email : chaiwut@maelao.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : แม่ลาววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 127821
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 65900204266002
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กิจกรรมการเรียนการสอน นายไชยวุฒิ มาไว 15/07/2020 - 15/07/2020