นายก้องกัมปนาท กุลปัญญา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 156030023XXXX
 • วันเกิด : 09/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096791XXXX
 • Facebook :
 • Email : kongkampanath@maelao.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : แม่ลาววิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการสอน ม.2 วิชาสังคมศึกษา3 ส22101 นายก้องกัมปนาท กุลปัญญา -